Bankrotas ir restruktūrizavimas

 

Griežtėjančios teisminės praktikos kontekste įmonių bankroto ir restruktūrizavimo klausimai reikalauja savalaikio ir objektyvaus įmonėje esančios situacijos suvokimo bei įvertinimo iš įmonės vadovybės ir akcininkų. Esame pasirengę padėti šią ribą priėjusiems klientams.

Mūsų patirtis dirbant su įmonių bankrotu ir restruktūrizavimu leidžia pasiūlyti tinkamiausias teisėtų interesų apsaugos galimybes bankroto ir restruktūrizavimo procese tiek į bankrotą patekusiems, tiek ir nuo bankroto nukentėjusiems klientams.

Mes galime būti naudingi:
-    Konsultuojant klientus dėl būtinybės kelti bankroto ir galimybės inicijuoti restruktūrizavimo bylą;
-    Rengiant reikiamus dokumentus teismui dėl bankroto (restruktūrizavimo) bylos iškėlimo bei administratoriaus paskyrimo;
-    Atstovaujant klientams bankroto (restruktūrizavimo) procese tvirtinat ir ginčijant kreditorių reikalavimus, dalyvaujant kreditorių ir kreditorių komiteto susirinkimuose, sprendžiant kitus bankroto procese iškylančius klausimus;
-    Vertinant savalaikiu bankroto neiškėlimu klientų patirtų nuostolių dydį bei reikalaujant jų atlyginimo;
-    Perleidžiant reikalavimo teises į bankrutuojančią įmonę bei patvirtinant reikalavimo teisių perleidimo sutartis teisme;
-    Ginčijant netinkamai organizuojamą bankrutuojančios įmonės turto realizavimo procedūrą;
-    Konsultuojant kitais bankrutuojančios įmonės veiklos pabaigimo klausimais.

 

Atgal