Darbo teisė ir migracija

 

Nuolat modernėjant bei besikeičiant verslo aplinkai darbo teisinių santykių nesureguliavimas įmonės viduje gali padaryti nemažai žalos įmonės vertei. Mes klientams siūlome jų veiklos vykdymą palengvinsiančių tipinių darbo teisinius klausimus reguliuojančių dokumentų paketą, kurį adaptuojame pagal konkretaus kliento poreikius. Iškilus specifiniams klausimams esame pasirengę juos įvertinti kompleksiškai bei pateikti maksimaliai verslui naudingus sprendimus darbo teisės klausimais.

Turime itin didelę patirtį padedant daugelio pasaulio valstybių klientams migracijos klausimais Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje. Esame pajėgūs konsultuoti klientus visais su migracija susijusiais jų interesams įtaką turinčiais klausimais bei parengi visus su migracijos klausimų sprendimu Lietuvoje susijusius dokumentus.

Mes galime būti naudingi:
-    Rengiant tipines darbo sutartis, konfidencialios informacijos apsaugos sutartis, nekonkuravimo susitarimus, kolektyvines sutartis, visiškos materialinės atsakomybės sutartis.
-    Rengiant darbo tvarkos taisykles, naudojimosi elektoriniu paštu taisykles, asmens duomenų apsaugos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus, tipines įsakymų formas ir kt. dokumentus.
-    Konsultuojant įdarbinimo, darbų saugos, komandiruočių, atostogų suteikimo, autorinių sutarčių sudarymo su darbuotojais ir kitais klausimais.
-    Atstovaujant klientams ginčuose su darbuotojais ir darbdaviais.
-    Apsisprendžiant kokiu teisiniu pagrindu ir kur klientas (jo būsimas darbuotojas) turėtų kreiptis dėl vizos, iškvietimo, leidimo laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo.
-    Rengiant bei (kartu su klientu, jo būsimu darbuotoju) pateikiant visus prašomam dokumentui gauti reikalingus dokumentus.
-    Atstovaujant klientams ginčuose su migracijos tarnybomis.

Atgal