Ginčų sprendimas

 

Atstovaujami klientams sprendžiant kilusį ginčą visuomet siekiame neperkelti ginčo į teismą arba arbitražą, kadangi tai tik formalizuoja ir prailgina ginčo sprendimą. Visuomet prioritetą teikiame ginčo sprendimui taikiu susitarimu. Ginčui persikėlus į teismą arba arbitražą klientui visuomet siekiame parinkti maksimaliai jo siekius atitinkantį ginčo sprendimo procesą, kuris gali užtikrinti siekiamą rezultatą.
 
Turime itin daug patirties sprendžiant rutininius (smulkius ir vidutinius) verslo klientų ginčus, kuriais siekiama žalos atlyginimo, įsiskolinimų padengimo, teisių pripažinimo, sutarčių nutraukimo ir pan. Juos siekiame išspręsti atstovaujamo kliento interesams svarbius klausimus greitai ir operatyviai, užtikrinant, kad ginčo kita ginčo šalis neišeikvos ginčo sprendimui svarbaus turto.
 
Savo tarpe turime keletą su sudėtingais (stambiais, precedento neturinčiais bei visapusiško teisinio vertinimo reikalaujančiais) verslo klientų ginčais dirbančių asmenų, turinčių ženklią praktinę darbo teismuose bei akademinę patirtį. Sudėtingi ginčai neretai reikalauja platesnio požiūrio į juose kylančias problemas, kuris būtų tinkamas sprendžiant ne tik konkretų ginčą, bet taip pat ir kitus ateityje iškilsiančius panašius ginčus. Šiuo tikslu gindami klientus nepasiribojame vien nacionaline teise, tačiau siekiame maksimaliai išnaudoti Europos Sąjungos teisminių institucijų, o tai pat ir tarptautinių teismų praktiką bei tradicijas, kurios vis ženkliau įtakoja mūsų teisinę sąmonę.
 
Mes galime būti naudingi:
-    Rengiant klientams visus reikiamus procesinius dokumentus Lietuvos Respublikos teismams, ir kitoms valstybinėms ginčų sprendimo institucijoms (prašymus laikinai suvaržyti kitos ginčo šalies turtą iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės, ieškinius, priešieškinius, skundus, atsiliepimus, apeliacinius ir kasacinius skundus, prašymus dėl proceso atnaujinimo ir pan).
-    Atstovaujant klientų interesus visų instancijų teismuose.
-    Konsultuojant teismo sprendimų vykdymo klausimais.
-    Rengiant ir vykdant taikius susitarimus dėl ginčų sprendimo.
-    Atstovaujant klientus Lietuvoje ir užsienio valstybėse veikiančiuose arbitražuose.
-    Atstovaujant klientus jiems kreipiantis į Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinės institucijas (pvz. Europos Žmogaus teisių teismą Strasbūre) dėl pažeistų klientų teisių gynimo.
 

Atgal