Įmonių teisė, verslų susijungimai ir įsigijimai

 

Ilgus metus patariame klientams steigiant įmones, parenkant jų veiklai tinkamiausias teisines formas ir įmonių registravimui palankiausias valstybes. Aktyviai dalyvaujame klientams dėl įvairių priežasčių keičiant turimų verslų teisines formas, išnaudojant visas jiems įstatymais suteiktas veiklos galimybes. Esame vadovavę ir prisidėję prie įvairaus dydžio, skirtingų sektorių bei geografinių investuotojų Baltijos valstybėse vykdytų verslų įsigijimų, susijungimų ir skaidymų. Šios teisinės veiklos sritys sudaro neatsiejamą mūsų darbo kasdienybę.  

Mes galime būti naudingi:
-    Sprendžiant visus einamuosius įmonių steigimo ir veiklos klausimus (steigiant, valdant, skaidant, jungiant įmones, organizuojant vadovybės ir akcininkų susirinkimų ir jų sprendimų įforminimą ir pan.);
-    Rengiant investuotojų, akcininkų ir įmonės vadovybės veiklą valdant įmonę reguliuojančius sandorius (investavimo sutartis, akcininkų sutartis, balsavimo ir kitas sutartis, vadovybės kompetenciją ir kontrolę nustatančius įstatų pakeitimus);
-    Keičiant (didinat, mažinant) bendrovės kapitalo dydį ir struktūrą, pritraukiant naujus investuotojus, mažinant esamų akcininkų dalį bendrovės kapitale;
-    Įsigyjant, perleidžiant įmonę ar jos dalį kitiems asmenims arba sujungiant įmonę su kitomis įmonėmis;
-    Reorganizuojant, pertvarkant įmones ir tokiu būdu diversifikuojant vienoje įmonėje konsoliduotų verslų keliamą teisinę riziką;
-    Likviduojant įmones be bankroto procedūros.


 

Atgal